Σρι Λάνκα: Επεισοδιακή στέψη σε διαγωνισμό ομορφιά