Πρόγραμμα
ΔΕΥ 20 ΣΕΠ
ΤΡΙ 21 ΣΕΠ
ΤΕΤ 22 ΣΕΠ
ΠΕΜ 23 ΣΕΠ
ΠΑΡ 24 ΣΕΠ
ΣΑΒ 25 ΣΕΠ
ΚΥΡ 26 ΣΕΠ