Πρόγραμμα
ΔΕΥ 3 ΑΥΓ
ΤΡΙ 4 ΑΥΓ
ΤΕΤ 5 ΑΥΓ
ΠΕΜ 6 ΑΥΓ
ΠΑΡ 7 ΑΥΓ
ΣΑΒ 8 ΑΥΓ
ΚΥΡ 9 ΑΥΓ