Πρόγραμμα
ΔΕΥ 30 ΔΕΚ
ΤΡΙ 1 ΔΕΚ
ΤΕΤ 2 ΔΕΚ
ΠΕΜ 3 ΔΕΚ
ΠΑΡ 4 ΔΕΚ
ΣΑΒ 5 ΔΕΚ
ΚΥΡ 6 ΔΕΚ