Πρόγραμμα
ΔΕΥ 24 ΙΟΥΝ
ΤΡΙ 25 ΙΟΥΝ
ΤΕΤ 26 ΙΟΥΝ
ΠΕΜ 27 ΙΟΥΝ
ΠΑΡ 28 ΙΟΥΝ
ΣΑΒ 29 ΙΟΥΝ
ΚΥΡ 30 ΙΟΥΝ