Πρόγραμμα
ΔΕΥ 27 ΝΟΕ
ΤΡΙ 28 ΝΟΕ
ΤΕΤ 29 ΝΟΕ
ΠΕΜ 30 ΝΟΕ
ΠΑΡ 1 ΝΟΕ
ΣΑΒ 2 ΝΟΕ
ΚΥΡ 3 ΝΟΕ