Πρόγραμμα
ΔΕΥ 21 ΙΟΥΝ
ΤΡΙ 22 ΙΟΥΝ
ΤΕΤ 23 ΙΟΥΝ
ΠΕΜ 24 ΙΟΥΝ
ΠΑΡ 25 ΙΟΥΝ
ΣΑΒ 26 ΙΟΥΝ
ΚΥΡ 27 ΙΟΥΝ