Πρόγραμμα
ΔΕΥ 29 ΙΟΥΝ
ΤΡΙ 30 ΙΟΥΝ
ΤΕΤ 31 ΙΟΥΝ
ΠΕΜ 1 ΙΟΥΝ
ΠΑΡ 2 ΙΟΥΝ
ΣΑΒ 3 ΙΟΥΝ
ΚΥΡ 4 ΙΟΥΝ