Πρόγραμμα
ΔΕΥ 21 ΣΕΠ
ΤΡΙ 22 ΣΕΠ
ΤΕΤ 23 ΣΕΠ
ΠΕΜ 24 ΣΕΠ
ΠΑΡ 25 ΣΕΠ
ΣΑΒ 26 ΣΕΠ
ΚΥΡ 27 ΣΕΠ