Πρόγραμμα
ΔΕΥ 2 ΔΕΚ
ΤΡΙ 3 ΔΕΚ
ΤΕΤ 4 ΔΕΚ
ΠΕΜ 5 ΔΕΚ
ΠΑΡ 6 ΔΕΚ
ΣΑΒ 7 ΔΕΚ
ΚΥΡ 8 ΔΕΚ