Πρόγραμμα
ΔΕΥ 26 ΟΚΤ
ΤΡΙ 27 ΟΚΤ
ΤΕΤ 28 ΟΚΤ
ΠΕΜ 29 ΟΚΤ
ΠΑΡ 30 ΟΚΤ
ΣΑΒ 1 ΟΚΤ
ΚΥΡ 2 ΟΚΤ