Πρόγραμμα
ΔΕΥ 12 ΑΥΓ
ΤΡΙ 13 ΑΥΓ
ΤΕΤ 14 ΑΥΓ
ΠΕΜ 15 ΑΥΓ
ΠΑΡ 16 ΑΥΓ
ΣΑΒ 17 ΑΥΓ
ΚΥΡ 18 ΑΥΓ