Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Εξεργασίας

Η παρούσα πολιτική αφορά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω των ιστοτόπων, του διαδικτύου γενικότερα και του τηλεφώνου. Με την πολιτική αυτή θέλουμε να σας εξηγήσουμε όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά:

  • Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε
  • Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση τα επεξεργαζόμαστε
  • Για πόσο καιρό τα διατηρούμε
  • Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και
  • Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.


Μέσω των Ιστοσελίδων μας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - Ε-mail, βιογραφικό σημείωμα κλπ.) και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα»).

Εσείς ως χρήστες των υπηρεσιών μας και επισκέπτες των ιστοσελίδων μας ονομάζεστε “υποκείμενα δεδομένων” ενώ εμείς είμαστε οι “υπεύθυνοι επεξεργασίας” των προσωπικών δεδομένων σας.

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – STAR CHANNEL» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αριθ. 36, Τ.Κ. 14564 με ΑΦΜ 094281721,τηλέφωνο:211-1891000, 211-1892000, 211-1891004, E-mail: info@star.gr . Η «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» είναι κάτοχος Τηλεοπτικής Άδειας εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 105/2018 Απόφασης του ΕΣΡ.

Η εταιρεία μας είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.star.gr και άλλους ιστοτόπους.

Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@star.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Bιλτανιώτη αριθ. 36 Κηφισιά, Τ.Κ.14564, υπ΄όψιν Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

2. Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε) και την εθνική νομοθεσία (ν. 4624/2019 κ.ά.). Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για ρητούς, νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που τα επεξεργαζόμαστε.

Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους νόμους, τη σύμβαση, τους σκοπούς και την πολιτική της εταιρείας, και φροντίζουμε να είναι κατά το δυνατόν ακριβή.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους. Έχουμε υιοθετήσει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας, πολιτικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων καθώς επίσης έχουμε εκπαιδεύσει τε στελέχη και το προσωπικό μας για την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και απορρήτου των δεδομένων. Το προσωπικό μας και οι τρίτοι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση.

Ο ιστότοπος www.star.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας.


3. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Κατά κανόνα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε τηλεφωνικά (π.χ. υποβάλλοντας μία Αίτηση Συμμετοχής σε τηλεπαιχνίδι ή συμπληρώνοντας μία φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα μας).

Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας: i) σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και ii) στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

3.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

  • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
  • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
  • Τον περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
  • Τη Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP αποτελεί προσωπικό δεδομένο, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, παρότι δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με το στοιχείο αυτό.


Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ και γ΄ του ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα.

Αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές προκειμένου η περιήγησή σας να είναι άνετη και αποτελεσματική, για να μπορείτε να έχετε στη διάθεσή μίας σειρά από λειτουργίες, όπως να κοινοποιείτε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να μας παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την περιήγησή σας, αλλά και για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις σας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

Συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πολιτική μας σχετικά με τα cookies εδώ:(Πολιτική για Cookies).

3.2. Φόρμες Εγγραφής και συμπλήρωσης προφίλ

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας http://www.star.gr/tv/ και λοιπές ιστοσελίδες, συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας δίνετε π.χ. συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής ή προφίλ. Τα δεδομένα αυτά είναι ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας, ακόμα και εικόνες ή βίντεο. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση από εμάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, είναι η συγκατάθεσή σας, κατά το άρθρο 6 παρ.1 εδ. α του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα που μας παρέχετε θα διαγραφούν όταν το ζητήσετε υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται τυχόν νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών. Επιπλέον, και μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ, μπορούμε να επεξεργαζόμαστε το Ε-mail που μας δίνετε για να λαμβάνετε ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό από το Star Channel. Ανά πάσα στιγμή και σε κάθε επόμενη επικοινωνία μπορείτε να αίρετε τη σχετική συγκατάθεσή σας.

3.3. Επικοινωνία μαζί μας μέσω ειδικής Φόρμας, Ε-mail, τηλεφώνου και πλατφορμών επικοινωνίας (Viber, WhatsApp)

Oι τηλεθεατές, οι επισκέπτες της σελίδας μας καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ειδικής φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου, καθώς επίσης και μέσω δημοφιλών πλατφορμών επικοινωνίας, όπως οι εφαρμογές Viber και WhatsApp, στις οποίες το κανάλι διατηρεί λογαριασμό ή λογαριασμούς. Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς συμπληρώνετε στη συγκεκριμένη φόρμα ή πλατφόρμα καθώς και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας, ακόμα και εικόνες ή βίντεο.

Όταν μας αποστέλλετε ένα αίτημα, τα δεδομένα που το συνοδεύουν αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας ή για την επαφή και την τεχνική διαχείριση του αιτήματος από εμάς και νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω διαδραστικών εφαρμογών επικοινωνίας (Viber, WhatsApp κλπ.) σε διάφορες εκπομπές και προγράμματα, τα δεδομένα που συλλέγουμε (αριθμοί κινητών τηλεφώνων και προσωπικές πληροφορίες που εσείς θα μας αποστείλετε όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κάποιες φωτογραφίες, όνομα λογαριασμού κλπ.) θα χρησιμοποιήσουμε αποκλειστικά στο πλαίσιο της ζητηθείσας επικοινωνίας με τους τηλεθεατές μας και νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι, πάντα, η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων- GDPR).

Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που οι πλατφόρμες επικοινωνίας Viber και WhatsApp επεξεργάζoνται τα δεδομένα σας και σας προτρέπουμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τις παραπάνω πλατφόρμες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://www.viber.com/en/terms/viber-privacy-policy/ ,
https://www.whatsapp.com/legal/updates/privacy-policy

3.4 Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Κατά την υποβολή αίτησης για μια θέση στην Εταιρεία μας μέσω της ηλεκτρονικής μας πύλης (πλατφόρμας), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του LinkedIn) ή μέσω των γραφείων μας, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, φύλο, εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων κλπ., άλλα στοιχεία που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο να μας κοινοποιήσετε, καθώς και τη φωτογραφία σας. Με την υποβολή της Φόρμας και τη δημιουργία με τον τρόπο αυτό ενός προφίλ εργασίας, δηλώνετε και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που υποβάλατε είναι πλήρεις και ορθές. Η παροχή ψευδών πληροφοριών κατά την υποβολή της αίτησής σας θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης.

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού σας και να εξετάσουμε περαιτέρω το αίτημά σας για πρόσληψη από το Star Channel, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία σε κάθε σελίδα της Φόρμας Βιογραφικού και να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων σας (*). Χωρίς αυτά τα υποχρεωτικά δεδομένα ή τη συγκατάθεσή σας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Προαιρετικά, μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, για σκοπούς πρόσληψης και μόνο.

Τα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε με αποκλειστικό σκοπό την εξέταση της δυνατότητας πρόσληψής σας από την εταιρεία μας (ή και από συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία) και τα διατηρούμε για τρία έτη . Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α ΓΚΠΔ).
3.5. Επεξεργασία δεδομένων με την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής σε εκπομπή - τηλεπαιχνίδι, μέσω των ιστοσελίδων μας ή και γραπτά.

Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα συνήθη και τυχόν ειδικά προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα της Αίτησης για συμμετοχή στους Διαγωνισμούς/Παραγωγές του καναλιού μας, όπως ενδεικτικά το Greece’s Next Tom Model, Τροχός της Τύχης, Master Chef, κτλ. και ειδικότερα το όνομα και το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, επαγγελματικά και μορφωτικά προσόντα, προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο, προτιμήσεις και λοιπά προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργαζόμαστε από κοινού με την εταιρεία που εκτελεί την Παραγωγή ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, προκειμένου να διαχειριστούμε την αίτηση συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α ΓΚΠΔ).

Εφόσον επιλεγείτε για να συμμετάσχετε στις επόμενες φάσεις του διαγωνισμού («pre-casting», «casting/bootcamp» ή/και την τελική φάση του Διαγωνισμού) και υπογράψετε τη σχετική δήλωση συναίνεσης σε μαγνητοσκόπηση (αποτύπωση εικόνας και ήχου – video κλπ.) και συμβάσεις εκχώρησης του δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης όλων των μαγνητοσκοπημένων δεδομένων εικόνας και ήχου σας μέσω της τηλεόρασης ή/και του διαδικτύου με τη μορφή τηλεοπτικής εκπομπής, αποσπασμάτων, φωτογραφιών ή και σποτ, τα σχετικά δεδομένα σας εικόνας και ήχου επεξεργαζόμαστε από κοινού με την εταιρεία που εκτελεί την Παραγωγή για το σκοπό της εμπορικής εκμετάλλευσης της τηλεοπτικής εκπομπής/τηλεπαιχνιδιού μέσω της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας αλλά και η σύμβαση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β και α και 9 παρ. 2 εδ. Α ΓΚΠΔ).

Τέλος, και μόνο με την προαιρετική συγκατάθεσή σας που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας) για μελλοντική επικοινωνία μαζί σας προκειμένου να διερευνήσουμε την επιθυμία σας για συμμετοχή σε μελλοντικούς Διαγωνισμούς ή εκπομπές που διοργανώνονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα δεδομένα σας ενδέχεται σε κάθε περίπτωση να υποβληθούν σε επεξεργασία, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, για λόγους συμμόρφωσης με τους νόμους, τους κανονισμούς, το δίκαιο της ΕΕ (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής βασίζεται στην τήρηση των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος και η σύμβαση, καθώς και στις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης και της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων.

3.6 Live διαγωνισμοί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών εκπομπών με συμμετοχή του κοινού

Όταν συμμετέχετε, μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά, σε ένα διαγωνισμό που διεξάγεται ζωντανά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας που εσείς μας δίνετε όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, αυτού και ειδικότερα και όσον αφορά την ύπαρξη κάποιου Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου αυτού. Με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό συναινείτε στην ανακοίνωση του ονόματός σας στην ιστοσελίδα μας, στα στοιχεία των νικητών.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός έτους. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας αλλά και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

3.7. Εμφάνιση σε τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές

Με τη συγκατάθεσή σας, ενδεχομένως και με την συμβατική αποδοχή από μέρους σας των όρων συμμετοχής όπου αυτό έχει εφαρμογή, μπορείτε να συμμετάσχετε σε τηλεοπτικά προγράμματα και εκπομπές. Στην περίπτωση αυτή θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, ιδίως και κατά περίπτωση με την φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή σας, ανάρτηση της εικόνας σας στην τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το YouTube, μετάδοση – διαβίβαση αυτών σε τρίτους συνεργαζόμενους με το STAR Channel (ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.) φορείς όπως η εταιρεία παραγωγής των τηλεοπτικών προγραμμάτων, με αυτοματοποιημένα ή μη μέσα, στα πλαίσια του σκοπού της υλοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών προγραμμάτων, τηλεοπτικών σειρών κλπ. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών ή όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, ενδεχομένως η σύμβαση αλλά και το νόμιμο συμφέρον μας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α β΄και στ΄ του ΓΚΠΔ).

Με τη συγκατάθεσή σας σας ενδέχεται να επεξεργαστούμε επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας) για μελλοντική επικοινωνία με το σκοπό της δυνατότητας συμμετοχής σας σε μελλοντικές εκπομπές/γυρίσματα. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα 10 ετών και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄ ΓΚΠΔ).

4. Σελίδες (pages) στο Facebook

Η Εταιρεία μας διατηρεί σελίδες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του «Facebook», όπως τη σελίδα «star.gr» (www.facebook.com/stargrnews/star , «star channel», «star news (official)», «shopping star» κ.ά.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των σελίδων μας στο Facebook με την επιλογή «στείλτε μήνυμα» (send message), ή ακόμα να δημοσιεύσετε κάτι υπό προϋποθέσεις.

Η Εταιρεία μας, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματά σας, συλλέγει και επεξεργάζεται το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. τηλέφωνο, email, κτλ.). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία, καθώς και η δημοσίευση που τυχόν εσείς οι ίδιοι κάνετε υπό προϋποθέσεις, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας, η οποία είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 α ΓΚΠΔ). Η πρόσβαση και η χρήση της σελίδας μας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε “LIKE” στην σελίδα της Εταιρείας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε την συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω της σελίδας της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE».

Κατά περίπτωση, μέσω των ως άνω σελίδων μας διενεργούμε διαγωνισμούς (π.χ. shopping star) στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε. Mε τη συγκατάθεσή σας καθώς και με την αποδοχή των όρων του εκάστοτε διαγωνισμού, επεξεργαζόμαστε το όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τις φωτογραφίες σας που δημοσιεύετε με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (τεχνικά και οργανωτικά) για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω του Facebook όπως ενδεικτικά είναι ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού της στο Facebook.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους ως άνω σκοπούς (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες). Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199
https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

5. Πώς χρησιμοποιούμε τις κινητές συσκευές;

Προσφέρουμε δωρεάν εφαρμογές για ποικιλία κινητών συσκευών καθώς και εκδόσεις του κανονικού μας ιστοχώρου που έχουν βελτιστοποιηθεί για περιήγηση από κινητά και τάμπλετ. Αυτές οι εφαρμογές και ιστοχώροι για κινητά επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που μας δίνετε με τον ίδιο περίπου τρόπο όπως και ο ιστοχώρος μας. – και παράλληλα επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, με τη συγκατάθεσή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της κινητής σας συσκευής για το πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοινοποίησης τέτοιων στοιχείων ή τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων.

6. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας - Διαβιβάσεις.

Τα Δεδομένα σας είναι προσβάσιμα στο προσωπικό της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένο να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας καθώς και στο προσωπικό που ασχολείται με διοικητικά και λογιστικά ζητήματα, προσωπικό των τμημάτων τηλεοπτικού προγράμματος (ειδησεογραφικού, γενικού ενδιαφέροντος…..) πληροφορικής και εσωτερικών ελέγχων καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των εργασιακών καθηκόντων του/της. Επιπρόσθετα, για τη λειτουργία των ιστοτόπων μας, τη διαχείριση των Σελίδων μας, την επεξεργασία των αιτημάτων σας, την παραγωγή των τηλεοπτικών παραγωγών, την διενέργεια των τηλεοπτικών διαγωνισμών, την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, την απονομή/ παράδοση των Δώρων στους νικητές, την εκτέλεση των συμβάσεων κλπ. συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους που μας παρέχουν εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών GREEN PIXEL PRODUCTION, η εταιρεία που παραλαμβάνει και επεξεργάζεται για λογαριασμό μας τα βιογραφικά σημειώματα ΚΟΝΚΑΤ Α.Ε., η εταιρεία ATCOM Α.Ε. που μας παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας ιστοσελίδας κλπ.) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, στην παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε. Κατά περίπτωση, αυτά τα φυσικά/ νομικά πρόσωπα θα ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ίδιες εξασφαλίσεις και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, εμείς: (1) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο της ιδιωτικότητας για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα, (2) αποκτούμε εγγυήσεις μέσω συμβολαίου από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας μας, και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική και την υπάρχουσα Νομοθεσία, ότι θα ενημερώνουν έγκαιρα την εταιρία μας για οποιοδήποτε Συμβάν Ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ανικανότητας να συμμορφωθούν με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και την υπάρχουσα νομοθεσία ή Συμβάν Ασφαλείας, ότι θα συνεργάζονται για την έγκαιρη επανόρθωση του όποιου τεκμηριωμένου Συμβάντος, ότι θα μας βοηθούν στην ανταπόκριση στα ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και ότι θα επιτρέπουν στην εταιρία μας να διενεργεί έλεγχο και να επιβλέπει τις πρακτικές τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες με την «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε..» με την έννοια του άρθρου 23α του Α.Ν 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει για σκοπούς που επιτρέπονται βάσει νόμου ή/και βάσει έννομου συμφέροντος (διοικητικές και λογιστικές ανάγκες, νομικές αξιώσεις, ανάπτυξη της επιχείρησης κλπ). Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται περαιτέρω προς θεσμικά όργανα, αρχές και δημόσιους φορείς για νόμιμους σκοπούς.

Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και δεν θα διαδίδονται.

Η εταιρεία μας δεν μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση δε που χρειαστεί να το κάνει (π.χ. για τη χρήση υπηρεσιών Cloud) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις εξασφαλίσεις που προβλέπονται από άρθρα 44 επ. του ΓΚΠΔ όπως, παραδείγματος χάριν, με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, την εφαρμογή πρότυπων συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή που λειτουργούν σε χώρες οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Δεδομένα ανηλίκων.

Όταν χρειαστεί να επεξεργαστούμε δεδομένα ανηλίκων (π.χ, με τη συμμετοχή τους σε τηλεοπτική εκπομπή), η επεξεργασία γίνονται μόνο με τη γραπτή και ρητά εκπεφρασμένη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που πράγματι έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, ήτοι με έλεγχο ταυτότητας και κάθε άλλου διαθέσιμου στοιχείου.

8. Τα Δικαιώματά σας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο Ε-mail, την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα που εμφανίζονται στην παράγραφο (1) της παρούσας ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (όπου επιτρέπεται), περιορισμού της επεξεργασίας, γνωστοποίησης, φορητότητας, καθώς επίσης και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 περ. 3 και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ.

Μπορείτε, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα, το χρόνο διατήρησης και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή τη διαγραφή τους. Επίσης, μπορείτε να αντιταχθείτε σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας (αποστολή newsletter) από την εταιρεία μας. Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων σας που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr/

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρήζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

9. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας www.star.gr και τις λοιπές ιστοσελίδες μας πριν τη θέση σε εφαρμογή των αλλαγών. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά να σας στείλουμε αντίγραφο της παρούσας.

Κηφισιά, Σεπτέμβριος 2021